Osnovni podaci

Osnovni podaci

Naziv tvrtke: SIMPO EU d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Adresa sjedišta: Josipa Rimca 7, 35000 Slavonski Brod, Republika Hrvatska, EU

OIB: 62623925318

MBS: 030227878

EUID: HRSR.030227878

Temeljni kapital: 100.000,00 kn

Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu